Skip to main content

Отпечатък

Съгласно § 5 TMG:

Петър Иванов – Virtual Power Teams
Ханс-Фьорстер-Боген 42
21035 Хамбург

Идентификационен номер по ДДС: DE279345113

Отговорник за съдържанието: Петър Иванов

Контакт:

Телефон:+49 40 84707453Имейл:Info@peter-ivanov.com

Източници за използваните изображения и графики:

http://de.fotolia.com
– Тълпа от скупчени бизнесмени, протягащи се към глобуса © ojoimages4 – Fotolia.com
– Бизнесмен с диаграма © Coloures-Pic – Fotolia.com
– Бизнес презентация © Sergey Nivens – Fotolia.com