Skip to main content

Мощни Виртуални Екипи

Как да реализирате проекти по-бързо, да намалите разходите и да развиете организацията си за бъдещето!

Виртуалните или разпръснатите екипи са навсякъде – като се започне от служителите в домашния ви офис и се стигне до екипа ви по продажбите и офисите на различни места и се стигне до големите глобални екипи.


Често проектите
с разпръснати екипи се сблъскват със закъснения или дори понякога се провалят напълно. Международните инвестиции са изложени на риск поради междукултурни проблеми или просто защото членовете на екипа се чувстват изолирани и демотивирани.

Ключовата реч „Виртуални мощни екипи“ представлява комбинация от „доказани в практиката“ методи за управление и силни и емоционални лидерски истории, които повишават стимула за върхови резултати и успешно управление на големи виртуални екипи в международни организации.


Речта
е идеалното начало за корпоративно или публично събитие, което дава тон за по-нататъшни визионерски сесии за планиране и/или бъдещи успешни празненства.


Той очертава 10-те критични фактора за успех при ръководенето на виртуални екипи въз основа на
Награден метод: „10-те големи камъка“

Аудитория

 • Старши мениджъри
 • Предприемачи
 • Мениджъри по ИТ, финанси, маркетинг, човешки ресурси и споделени услуги
 • Ръководители на проекти, PMO и ръководители на екипи
 • Международни НПО

Събития

 • Корпоративни срещи и конференции
 • Публични конференции, конгреси и срещи на върха за лидери
 • Лидерски събития
 • Откриване на големи проекти
 • Програми за развитие на лидерството и управлението

Резултати от обучението:

 • Как да постигнете ефективна комуникация въпреки географското разстояние, часовите зони и различните култури
 • Как да мотивирате екипа си, разпределен в няколко населени места, и да създадете дух на победител
 • Как да съгласувате индивидуалните цели с целите на екипа, за да постигнете фантастични бизнес резултати

Европейският ИТ екип на "Немак" се вдъхнови от лекцията "Virtual Power Teams". Прилагаме много от прозренията в ежедневната си работа и правим нашия виртуален ИТ екип - Европа още по-силен!

Wolfgang GiesrieglIT Manager – Europe Nemak

Свържете се с Петър Иванов

Мотивационен лектор за ново лидерство и управление на виртуални екипи

Сила, страст и ефективност за вашето събитие

Контакт с Петър

СОЦИАЛНИ МЕДИИ