Skip to main content

Създайте привлекателна визия,
Цели и стратегически пътни карти

Получаване на яснота, овластяване и отговорност
за вашия управленски екип и цялата организация.

Напълно ли са ангажирани хората ви? Влияе ли виртуалната и хибридната работа върху нивото на ангажираност на служителите?

В лошо ръководените виртуални екипи хората се „губят в пространството“, губят гравитацията към целта на екипа и това влошава представянето на екипа.

Този семинар ще ви помогне да създадете привлекателна визия, годишни цели и стратегически пътни карти, които ще вдъхновят екипа ви. Визията и целите ще бъдат „ядрото на атома“, което със силна „гравитация“ ще привлече членовете на екипа ви за сплотена екипна работа и върхови резултати!

„Запазете гравитацията – освободете силата на екипа!“

Петър Иванов

Според последните проучвания на Харвард в сегашния гъвкав свят поне 50% от целите трябва да се определят отдолу нагоре. Този семинар ще ви предостави рационализиран процес „отдолу нагоре“, чрез който екипът ви ще определя целите и ще създава стратегическите пътни карти, като гарантира максималната ангажираност и отдаденост на хората ви.

КОЙ ще има най-голяма полза?

 • Управителни съвети и изпълнителни комитети
 • Директори по човешки ресурси и ръководни екипи по човешки ресурси
 • Старши ръководни екипи
 • Ръководители на отдели
 • Ръководители на споделени услуги и бизнес звена

КОГА е най-подходящ?

 • По време на вашето лидерско уединение или среща на ръководството извън офиса този семинар ще ви помогне да съживите и заредите с енергия екипа си.
 • Когато сте изправени пред организационна трансформация или бизнес предизвикателства, тя ще ви помогне да се преориентирате и да осигурите съгласуваност и висока ангажираност.

КАКВО ще научите и постигнете?

 • Създаване на привлекателна организационна или екипна визия по креативен начин
 • Уверете се, че хората са пределно наясно и са ангажирани с визията и целите
 • Уверете се, че индивидуалните цели са съгласувани с целите на екипа и хората ги приемат с цялото си сърце.
 • Уверете се, че екипът ви „живее“ в оптималната култура, която дава възможност за реализиране на визията и пътните карти.

Освен чудесното време и лесната комуникация, европейският екип по финанси и контролинг получи много полезни съвети и трикове как да комуникира ефективно дори от разстояние и как да осъществи нещата, след като бъдат договорени.

Romina OreskovicCFO Orbico Group

Свържете се с

Фасилитатор на семинари за ново лидерство и управление на виртуални екипи

Получете индивидуално предложение за семинар

Получаване на предложение

СОЦИАЛНИ МЕДИИ